Zakres usług

 

na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne
 • pisemne opinie i analizy prawne
 • prowadzenie negocjacji
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi

na rzecz firm – kompleksowa obsługa prawna.

 • opiniowanie i sporządzanie umów
 • porady i opinie prawne
 • zakładanie spółek
 • obsługa spółek
 • prowadzenie spraw sądowych
 • wgląd do akt spółek prawa handlowego,
 • wgląd do akt ksiąg wieczystych.