Kradziony samochód – zakup skradzionego samochodu. Kto jest właścicielem ?

Istotną część czasu mojej praktyki prawniczej stanowi problematyka spraw związanych z zakupem kradzionych samochodów oraz innych pojazdów. Zakup kradzionych pojazdów w naszym kraju dostarcza nabywcom negatywnych emocji i strat finansowych. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy często angażują swoje finanse w ruchomości bez uprzedniego sprawdzenia źródła ich pochodzenia.

Sprzedawca przedstawia potencjalnemu kupującemu dokumenty dotyczące zbywanego pojazdu, takie jak np. faktura, karta pojazdu, dowód rejestracyjny. Z powyższych dokumentów często wynika, że wszystko jest w porządku. Także badanie techniczne nie daje informacji, że pojazd pochodzi z kradzieży oraz fakt przebitych numerów nadwozia nie zostaje wykryty.

Nabywca, w dobrej wierze, podpisuje umowę sprzedaży. Rozczarowanie nadchodzi nieco później…

Standardowa kontrola przeprowadzona przez Policję wykazuje, że pojazd pochodzi z kradzieży. Po stwierdzeniu powyższego faktu, rozpoczyna się procedura mająca na celu ustalenie rzeczywistego właściciela skradzionego pojazdu. Policja zabezpiecza kradziony pojazd. Kupujący otrzymuje decyzję o zabezpieczeniu pojazdu, jako dowodu rzeczowego w postępowaniu karnym. Zatrzymanie przez Policję skradzionego pojazdu wymaga zatwierdzenia przez Sąd lub Prokuratora. Nabywca ma prawo zaskarżyć decyzję o odebraniu mu pojazdu powołując się na dobrą wiarę. W tej sytuacji  nabywca zadaje sobie pytanie, czy skutecznie nabył własność skradzionego pojazdu.

Kluczową rolę w tym przypadku odgrywa warunek określony jako dobra wiara nabywcy skradzionego pojazdu. O tej kwestii nie rozstrzyga już Policja tylko Sąd w postępowaniu cywilnym. Pojęcie prawne dobrej wiary nabywcy skradzionego pojazdu jest obszernie opisane w orzecznictwie sądów polskich.

Drugim istotnym aspektem prawnym w rozstrzyganiu w tego typu sprawach jest czas, jaki upłynął  od momentu zakupu pojazdu pochodzącego z kradzieży. Co do zasady obowiązuje tu warunek upływu trzyletniego okresu, od daty jego kradzieży. Opisane warunki, aby nabycie własności skradzionego pojazdu stało się skuteczne, są dużym uproszczeniem. Rzeczywistość pisze bardziej skomplikowane scenariusze.

Nie należy pomijać również zasad prawa międzynarodowego i prawa innego państwa – w sytuacji, gdy transakcja miała miejsce poza terenem Polski na gruncie prawa obcego. Nabywca, który kupił pojazd pochodzący z kradzieży, ma prawo podjąć działania prawne w celu ustalenia, że skutecznie stał się właścicielem pojazdu. Starania te polegają na wszczęciu postępowania przed Sądem cywilnym.

Przypadki zakupu kradzionego pojazdu nie ograniczają się tylko do samochodów osobowych. W mojej praktyce prawniczej zdarzają się również  przypadki zakupu przedmiotów, takich jak: kradziony dźwig, ciągnik czy np. camper.

Napisano w Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*