Formy współpracy

Oferuję pomoc prawną w formie:

  • stałej obsługi prawnej,
  • indywidualnych zleceń,
  • udzielania porad prawnych,
  • usług świadczonych za pośrednictwem internetu

w tym:

  • przygotowanie lub zaopiniowanie umów, regulaminów,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • wgląd do akt sądowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sprawdzanie ksiąg wieczystych w poszczególnych Sądach Rejonowych.

Aby skorzystać ze współpracy
za pośrednictwem internetu
, proszę przesłać drogą elektroniczną dokładny opis Państwa problemu prawnego podając jednocześnie swoje dane oraz adres kontaktowy.

Kolejnym etapem jest ocena czasu realizacji usługi oraz jej wycena. Usługa zostanie wykonana w umówionym terminie po wpłaceniu przez klienta umówionej kwoty na wskazany rachunek bankowy oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury.